Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych (SOIAR) – stowarzyszenie zrzeszające branżę muzyczną w Polsce

W dniu 27 lutego 2019 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie inicjujące powstanie Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, w skrócie SOIAR / Polish Events Promoters Association (PEPA). Jest to pierwsze tego typu Stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające reprezentantów firm i podmiotów działających w tej branży.  

Po kilku dekadach funkcjonowania osób i podmiotów zajmujących się organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych w Polsce powstała organizacja, która ma za zadanie kompleksowo reprezentować środowisko, a także działać na rzecz rozwoju rynku i podnoszenia kompetencji jej Członków.

Celami Stowarzyszenia są między innymi: wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, działanie na rzecz bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa związanego z imprezami masowymi), prowadzenie działań edukacyjnych, promocja i wspieranie artystów, wypracowanie i popularyzacja dobrych praktyk, reprezentowanie środowiska w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wspieranie rozwoju rynku muzycznego.

Członkowie założyciele to między innymi osoby reprezentujące firmy, instytucje i organizacje (kolejność alfabetyczna): Adamiak Jazz, Alter Art, DM Agency, Fource, Hybrydy, Klub Studio, Live Nation, Makroconcert, Metal Mind Productions, Palladium, Progresja, Proxima, Stodoła. Kilku kolejnych przedstawicieli podmiotów i organizacji dołączy do Stowarzyszenia w najbliższym czasie (w tym między innymi Go Ahead, Knock Out Productions, Prestige MJM). Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Mikołaj Ziółkowski.

Wkrótce dostępna będzie strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem www.soiar.pl